28/3/07

Desenvolupament i progrés


Reconec que les meves idees contrasten molt amb les que manifesten molts alcaldes quan els hi pregunten per projectes de desenvolupament o progrés de les viles on governen.

Imagineu-nos que un periodista de torn pregunta "Quins projectes té senyor alcalde?". I l'alcalde de torn parla de progrés o desenvolupament del seu poble de torn i es refereix sense cap de mena de dubte al creixement urbanístic. Parla de tal projecte urbanístic que farà més amunt de la vila o d'aquell camp de golf que inclou un centenar de xalets. "El que compta és crèixer per fer-nos grans" , diu orgullós i somrient. Aquest és el concepte que més es destil.la avui dia, a moltes viles i també al meu poble.

Doncs la meva idea de progrés i desenvolupament tira més cap a a una altra banda. He buscat al diccionari la paraula desenvolupar i em trobo amb això: "Fer passar (alguna cosa) per una sèrie d'estats successius cadascun dels quals és preparatori de l'immediat següent, fer-la canviar gradualment d'un estat a un altre de més perfecte, de més complex." Passar d'un estat a un altre de més perfecte. Molt bona definició. Què diu el diccionari de la paraula progrés? Diu: "Procés de transformació de la humanitat en general cap a una situació que hom suposa sempre millor i que pot ésser o no definida d'antuvi." És a dir, anar a millor.

Per mi, un poble que s'ha desenvolupat i s'ha fet gran és un poble amb millors serveis, un poble on es prioritza l'ensenyament, on s'han enfortit les relacions socials i es dóna suport a les associacions. Penso en un poble que dona un gran valor al patrimoni tant cultural com arquitectònic. També considero una progressió un poble que prioritza una bona mobilitat, la qualitat de vida, la conservació de l'entorn natural o que dona suport a la vivenda social per a joves.

Digueu-me somiatruites, però aquesta és la meva visió de progrés i desenvolupament i crec que no difereix gaire de les definicions del diccionari de la llengua catalana.

Jordi Rius i Mercade