4/8/09

Subvencions de la Diputació per la Riera

Associació Bicentenari de la Santa Creu
9.700 EUR   - Actes del Bicentenari

Ball de Sant Miquel i Diables
3.000 EUR   - Trobada de Balls de Diables Centenaris amb Parlaments de Catalunya

Associació de Dones
700 EUR   - Activitats culturals

Coral Infantil Cantarelus
1.800 EUR   - Concerts, excepte les despeses d'adquisició de material

AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ
3.500 €   - Activitats culturals

11.855 €   -  Reposició dels elements del molí nou dins de l'edifici del "Molí Fariner"

5.704
€   - Adquisició de mobiliari i il·luminació per a l'equipament del "Molí Fariner"

 

Almenys els organismes públics de fora del poble donen més importància a la cultura i l’associacionisme que el nostre ajuntament. I si fem cas dels números, l’ajuntament ha donat 3.500 euros en subvencions a les entitats culturals del poble – no parlem de les entitats esportives - , els mateixos euros que ha cobrat de la Diputació per fer activitats culturals. Pura coincidència?

Les quantioses subvencions del nostre ajuntament a les entitats del poble

Decret 184/09 Atorgament subvencions:

Associació de veïns de la Coma: 300 euros

Associació de veïns de l'Eixample: 300 euros

Colla gegantera: 400 euros

Associació de veïns de El Castellot: 300 euros

Coral infantil : 300 euros

Asso. juvenil campiquipugui: 300 euros

Ball de Diables: 300 euros

Associació de dones: 400 euros

Balls Populars (Ball de Santa Creu i Bastons): 300 euros

Timbalers de la Santa Creu: 300 euros

Societat de caçadors: 300 euros

Ciclistes: 0 euros

Futbol 7: 200 euros

Club futbol La Riera: 10.000 euros

El decret indica que caldrà justificar la despesa en dos mesos o  abans del 31 de març de 2010.