4/8/09

Les quantioses subvencions del nostre ajuntament a les entitats del poble

Decret 184/09 Atorgament subvencions:

Associació de veïns de la Coma: 300 euros

Associació de veïns de l'Eixample: 300 euros

Colla gegantera: 400 euros

Associació de veïns de El Castellot: 300 euros

Coral infantil : 300 euros

Asso. juvenil campiquipugui: 300 euros

Ball de Diables: 300 euros

Associació de dones: 400 euros

Balls Populars (Ball de Santa Creu i Bastons): 300 euros

Timbalers de la Santa Creu: 300 euros

Societat de caçadors: 300 euros

Ciclistes: 0 euros

Futbol 7: 200 euros

Club futbol La Riera: 10.000 euros

El decret indica que caldrà justificar la despesa en dos mesos o  abans del 31 de març de 2010.