28/5/10

Fantàstics Mishima

Mishima presenta “Tot torna a començar”, una de les millors cançons pop que s’han composat mai al nostre país.

MISHIMA - TOT TORNA A COMENÇAR (WAAAU.TV) from WAAAU.TV on Vimeo.

21/5/10

El DPTOP sotmet a informació pública el Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona

 

El DOGC publica avui l’inici de la informació pública del Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona, després que la Comissió territorial d’Urbanisme de Tarragona en fes l’aprovació inicial. Aquest pla concreta amb un major nivell de detall les directrius que emanen de figures de planejament superiors, com és el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, i permet atendre millor la singularitat del territori que abasta.

Parc  Fluvial  del  Gaià:  el  Pla  delimita  una  superfície  de  gairebé  485 hectàrees al llarg de recorregut del riu Gaià a través dels municipis de Tarragona,  Altafulla,  la  Riera  de  Gaià  i  el  Catllar,  amb  l’objectiu  de constituir  un  veritable  parc  fluvial.  Aquest  parc  hauria  de  permetre  un planejament coordinat que preservés els valors naturals de l’àmbit. 

A  banda  d’identificar  els  diferents  trams  paisatgístics  del  Parc,  el  Pla assenyala tres àmbits que s’hi haurien d’incorporar com a pre-parc: els Horts  del  Molí,  a  Tarragona;  el  Torrent  de  Salomó-la  Serralta  i  l’entorn de Virgili, a la Riera de Gaià, i l’entorn del torrent de la Farga, al Catllar.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=37108

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/05/20/16/53/7844f109-aa55-4edc-902b-c9b7299ce9db.pdf

20/5/10

La Crisi: que la paguin els culpables!

http://www.3cat24.cat/multimedia/jpg/4/8/1226830659884.jpgQui són els culpables d’aquesta crisi? Els jubilats? Els funcionaris? Les persones dependents? Els que han de ser pares o mares?

No. Els culpables de la crisi són especialment els bancs, per irresponsables, i els especuladors, per aprofitats. On són els beneficis multimilionaris que han aconseguit els banquers en les últimes dècades? Quin profit n’ha extret l’Estat d’aquests beneficis? Cal demanar valentia als nostres governants: la crisi que la paguin els culpables i, si cal, nacionalitzem la banca. Almenys que els beneficis siguin públics.

A banda, veiem que el govern de Zapatero només promou mesures per salvar el capital (ja vam invertir milions d’euros públics al començament de la crisi per salvar el cul a alguns banquers). I on són les mesures per reformar el mercat laboral? On són les inversions en formació laboral? Què en farem dels milions d’aturats?

Tot plegat veiem que l’Estat Espanyol té el futur molt negre.

Els Països Catalans són la nació europea on el sector públic hi té menys pes

  Malgrat les retallades salarials als funcionaris que proposa el Govern, al sector públic català no li correspon que se l'assenyali com a culpable de l'actual crisi econòmica. Tal com ha recordat el sindicat independentista Intersindical-CSC, els Països Catalans tenen la quota de funcionariat més baixa de tota la Unió Europea, amb només un 11% de treballadors públics respecte al total de la població activa.

Els 11 funcionaris per cada 100 treballadors catalans contrasten amb el 33% de sector públic a Dinamarca, el 29% a França o el 13% de funcionaris que registra l'Estat espanyol. El sindicat reclama que no s'aprimi més el sector públic, ja que és essencial per oferir serveis de qualitat.

http://www.intersindical-csc.cat/index.php?obre=01noticies_ampliar&id=975

http://www.directe.cat/noticia/36421/els-paisos-catalans-son-la-nacio-europea-amb-el-sector-public-mes-reduit

10/5/10

Condicionament de la T-214

La Generalitat ha adjudicat aquest mes d’abril, per mitjà de l’empresa pública GISA, obres i projectes en matèria de transports, carreteres i equipaments per un valor de 50 MEUR. D’aquests, 40 MEUR corresponen a l’execució d’obres i 10 MEUR a la redacció de projectes constructius, estudis informatius i direccions d’obra.

Entre d’altres projectes s’ha adjudicat el condicionament de la T-214, entre Torredembarra i la Riera de Gaià.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=35885