11/1/11

La Riera augmenta la població en un 71% en una dècada

La població de la Riera de Gaià ha passat de 970 persones l’any 2000 a la xifra de 1661 l’any 2010. Això implica una pujada del 71,2% de població en una dècada, una dada històrica en el nostre poble.

Cal tenir en compte que només en un any, des de l’any 2009 a l’any 2010, hem passat de 1587 habitants a 1661, una pujada del 4’7%. Considerant aquestes dades potser ens hauríem de proposar, de cara a les properes eleccions municipals, quines són les necessitats de futur del poble, com ara serveis socials, ensenyament, sanitat, transport, cultura,… i com fer d’aquestes previsions una realitat i no una llosa.

També cal dir que encara no s'executat cap pla parcial dels previstos al POUM aprovat fa 4 anys i tampoc s’ha tirat endavant la macro-urbanització que es preveu a Ardenya. Tot plegat pot arribar a augmentar la població fins a 5.000 persones (xifra que dona la documentació del mateix POUM).

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/353783-la-poblacio-sestanca-i-fins-i-tot-decreix-a-les-grans-ciutats.html