9/9/11

102 persones a l’atur a la Riera de Gaià

Segons les dades d’aquest agost, a la Riera tenim 102 persones a l’atur. És una dada molt greu, vol dir que tenim moltes famílies rierenques que pateixen la crisi.

A la Riera també s’ha patit l’enfonsament del sector de la construcció. No cal dir que el sector agrícola ja fa anys que és minoritari al poble. Tot i així, qui pateix el major nombre d’aturats sembla ser que se l’emporta el sector de serveis.

Ara caldria que l’equip de govern de l’Ajuntament (CIU) es posés les piles i impulsés mesures per ajudar a les famílies rierenques a sortir del forat. Apostar per la formació i organitzar cursos i programes formatius per aturats. Apostar per sectors que no s’han desenvolupat a la Riera i que fa anys que portem reivindicant, com ara el Turisme. La Riera posseeix un potencial turístic per explotar, un turisme rural però que pot aprofitar el de platja, oferir també paisatge i cultura.

Cal posar-nos a la feina i buscar complicitats amb institucions, empreses i rierencs o rierenques que vulguin tirar endavant projectes nous i adequats. Cal sortir del forat i a la Riera tenim oportunitats.