19/10/07

Respostes lògiques

Un Carod brillant que ens va demostrar que ja hem superat la por i l'autoodi que ens va demostrar el senyor Duran i Lleida.16/10/07

Subvencions d'enguany

Us apuntem les subvencions que ha concedit l'equip de govern de l'Ajuntament de la Riera:

 • Coral cantarelus: 250 euros
 • Ass.veins eixample: 600 euros
 • Club ciclista: 1500 euros
 • Club futbol: 7000 euros
 • Futbol 7: 900 euros
 • Ass. veins El Castellot: 600 euros
 • Caçadors: 350 euros
 • Ball de Diables: 1200 euros
 • Ass. de dones: 1000 euros
 • Gegants: 1200 euros
 • Balls populars: 600 euros
 • Ass. de pares: 1000 euros

Quina millonada!! S'ha de tenir molt pocs escrúpuls per donar uns miserables 250 o 600 euros anuals a una entitat del poble.

10/10/07

La Constitució del 1928


CONSTITUCIÓ PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA CATALANA


Aprovada per l'Assemblea Constituent del Separatisme Català reunida a l'Havana durant els dies 30 de setembre, 1 i 2 d'octubre de 1928

Article 1. El poble de Catalunya, en exercici del dret immanent que li correspon, de donar-se per voluntat pròpia i sense ingerències estranyes la seva organització política, es constitueix en Estat independent i sobirà, i adopta, com a forma de govern, la República tècnico-democràtico-representativa.8/10/07

Les subvencions de l'Ajuntament


L’altre dia en una reunió d’una entitat cultural de la Riera (era una però en podrien ser moltes...), hi van haver diferents persones que es van sorprendre de la distribució de les subvencions de cultura de l’ajuntament. És normal i alhora és trist. Normal la sorpresa en la gent que no ho coneixia, i trist que, després d’anys de rebre les mateixes quantitats o molt similars, (i, si n’hi ha més, s’aconsegueixen sovint suant sang...), ja no sigui sorpresa ni ens estranyi. En definitiva, que en certa manera ens hi hem acostumat (que no vol dir que hi estiguem d’acord).

En les entitats de les que formo part, sempre he defensat que es tendeixi a l’autogestió i a no dependre de l’ajuntament ni d’altres administracions. Sé que això de vegades és difícil però no impossible. Es qüestió de mirar de ser creatiu i de no caure en l’acomodament.

No conec clarament quin és el procediment per la concessió de subvencions. Sé que ens envien les bases i els terminis, i que potser de vegades des de les entitats ens adormim a l’hora de fer les justificacions etc, però no sé quin és el procediment, qui ho decideix : l’alcalde, la regidora, una comissió, ...?. Per exemple, si volem ser rigorosos amb el fet de si no es justifica no es paga, perquè no sembla que s’ho sigui tant a l’hora de concedir en base al projecte presentat?

Crec que seria bàsic, i més ara que La Riera creix i apareixen noves entitats, posar en solfa els criteris i la forma de concessió de les subvencions. S’ha d’higienitzar el procés i fer-ho més clar.

Des de les entitats ens haurem d’acabar plantejant si val la pena fer projectes ambiciosos per els quals demanar ajudes. No reivindico que se’ns pagui tot, de fet no ho vull, però si que es valorin els projectes amb seriositat i rigor i pensant el que contemplen i aporten a la Riera i a la seva programació cultural.

Caldria mirar si hi ha actes que enlloc d’anar per subvenció podrien anar directament per pressupost municipal, activitats que es fan cada any o de forma periòdica, i reservar els diners de les subvencions per a projectes específics o d’un interès general clar.

Això ho plantegem pel que fa a la Riera però us puc dir de primera ma que no passa sols aquí. Cal un replantejament general de les subvencions: què es subvenciona? Qui ho concedeix? Amb quin mecanisme? Tot és subvencionable?....

No sé... sols es una reflexió i entenc que el problema potser és més complicat del que sembla però valdria la pena treballar perquè com a mínim a casa nostra els ajuts i subvencions fossin això, ajuts amb cara i ulls i no una clau més per el clientelisme i la compra de la gent, que per comprar ja hi ha les botigues!!!!

Pau Plana i Parés

2/10/07

El nostre patrimoni

Moltes vegades no donem valor al que tenim. Veient aquest vídeo del Salvi Ramon t'adones del patrimoni que tenim els rierencs i la necessitat de defensar-lo.