9/9/11

102 persones a l’atur a la Riera de Gaià

Segons les dades d’aquest agost, a la Riera tenim 102 persones a l’atur. És una dada molt greu, vol dir que tenim moltes famílies rierenques que pateixen la crisi.

A la Riera també s’ha patit l’enfonsament del sector de la construcció. No cal dir que el sector agrícola ja fa anys que és minoritari al poble. Tot i així, qui pateix el major nombre d’aturats sembla ser que se l’emporta el sector de serveis.

Ara caldria que l’equip de govern de l’Ajuntament (CIU) es posés les piles i impulsés mesures per ajudar a les famílies rierenques a sortir del forat. Apostar per la formació i organitzar cursos i programes formatius per aturats. Apostar per sectors que no s’han desenvolupat a la Riera i que fa anys que portem reivindicant, com ara el Turisme. La Riera posseeix un potencial turístic per explotar, un turisme rural però que pot aprofitar el de platja, oferir també paisatge i cultura.

Cal posar-nos a la feina i buscar complicitats amb institucions, empreses i rierencs o rierenques que vulguin tirar endavant projectes nous i adequats. Cal sortir del forat i a la Riera tenim oportunitats.

7/9/11

Somescola.cat

se

Manifest de SomEscola.Cat, entitats cíviques i educatives per l’escola catalana:

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra un dels elements bàsics de l’escola catalana, un model que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.

Davant d’això, les persones, entitats i centres educatius sotasignats.

AFIRMEM:
 • Que l’escola catalana és un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
 • Que la immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües.
 • Que aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal•liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte al castellà, en diferents àmbits.
 • Que l’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat.
 • Que amb l’arribada d’un nombre important de famílies nouvingudes durant la primera dècada del segle XXI, aquest model d’escola ha ajudat a mantenir la cohesió social del país i s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades immigratòries. A més, situa un nou escenari de multilingüisme que afavoreix l’excel•lència en la competència comunicativa.
SUBRATLLEM:
 • Que la immersió lingüística ha de continuar essent un dels principals actius per aconseguir una societat cohesionada, en què no hi hagi separació entre comunitats ni discriminacions de cap mena.
 • Que les sentències del Tribunal Suprem espanyol amenacen aquest model d’escola i de societat i obren la porta a demandes interessades que poden posar en perill la cohesió social de Catalunya.
 • Que cal actuar contra aquestes agressions de manera positiva, reforçant el model d’escola catalana i millorant la seva eficàcia per garantir un bon coneixement de les llengües oficials que possibiliti l’ús del català en els àmbits socials, econòmics i culturals.
EN CONSEQÜÈNCIA:
 • Rebutgem les sentències del Tribunal Suprem espanyol contra l’escola catalana i les demandes que les han inspirades.
 • Fem una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i a lluitar amb tots els mitjans democràtics per no posar en perill la nostra cultura i la nostra cohesió social.
 • Animem les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a comprometre’s de manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure.

http://www.somescola.cat/