27/11/08

Manel, pop-folk

Una mica de pop-folk amb el grup barceloní Manel. A banda de bona música fan bons vídeos.

 

17/11/08

Jornades de les Terres del Gaià

Gaia Jornada I

Pau Plana i Parès

El passats dies 14 i 15 de novembre es van celebrar a Santes Creus les 1es. Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià, en les quals es tractaven, a partir de l’eix vertebrador del riu, temes d’importància per tots els pobles de la conca, temes mediambientals, patrimonials i culturals, etc...

Des del punt de vista del patrimoni (monumental, patrimonial, etc...), crec que va ser especialment interessant la ponència de Jordi Blay Boqué, professor titular d’escola universitària de la Universitat Rovira Virgili, Unitat de Geografia, on feu un repàs de diferents aspectes en relació al patrimoni, un patrimoni vist de forma àmplia i no sols centrat en les grans construccions monumentals, que també, sinó que fent especial esment de petites construccions, paisatges, etc., que potser costa més que tinguin una valoració com la tenen els grans conjunts monumentals.

En la seva intervenció, Jordi Blay, establia 3 punts bàsics per aquest repensar el territori i el patrimoni que s’hi inclou:

- Conservació - Prendre mesures per evitar la desaparició

- Comunicació – Explicar que el que conservem val i es bo

- Ús per al desenvolupament local: Difondre una certa imatge, adequació d’espais, turisme i gent interessada, explicar la nostra història

És evident que no es pot conservar tot, però si que hem de vetllar pels elements que ens poden ajudar a articular una explicació d’allò que hem estat i som com a poble i com a territori, i és per això que destacaria el fet i la necessitat, tal com es va remarcar en la ponència, que les accions que s’emprenguin es facin de forma planificada i amb un objectiu estratègic i de conjunt, tant a nivell local com, i en això s’hi donava molta importància, a nivell de relació amb d’altres municipis per tal de generar una articulació i valorització col·lectiva del territori, podent, alhora, establir diferents figures de protecció que es van anar plantejant durant la jornada ( Parc Natural, Parc Cultural, etc...)

Cal doncs promoure el fet local però tenint molt en compte les relacions amb la resta del territori tant a l’hora de planificar com de gestionar el futur.

Els elements plantejats: conservació, comunicació del que es fa, ús per al desenvolupament local, relació entre municipis i territoris..., són coses que semblen evidents, però que molt sovint, en les polítiques municipals que es desenvolupen sembla que es deixin de banda. Al meu entendre, en el súmmum de la desídia, l’oblit o el passotisme, hi ha la planificació i l’estratègia global que permetria l’elaboració d’un catàleg de patrimoni (construccions, monuments, paisatges, ....) del nostre entorn i activar accions per vetllar per un llegat que ens explica el nostre passat i que depenent de l’acció que fem sobre ell, podrem transmetre al futur.. o no. Cal doncs posar-nos en marxa!!

PD:

Fa temps que vaig llegir, en el llibre Santes Creus i les Terres del Gaià (Josep Santesmasses i Joan Cunillera. Arola Editors, 2006, p.103) el següent text que em ve al cap a l’escriure aquestes línies i que crec que s’enten sense comentaris.

<< La Riera de Gaià. El Castell de Montoliu

Sovint, quan arriba la mort, n’ha fugit un doll de vida. Mireu-me a mi, pellingot del que vaig ser. Ara, ni recordo de què servien els murs que mig s’aguanten, ni quines eren les estances. De tot da molt de temps: n’he tingut tant per oblidar. Sóc poc més que la mort vivent, res és ja del meu temps. Els anys i els segles m’han envellit en aquest turó a prop del mar i a frec de l’antic Gaià.

Per la carena s’enfilen les cases, com si no hi hagués altre lloc on fer-les, com si tothom n’hagués de tenir més d’una. Fa temps que a l’horitzó ballen les grues engolint territori. Si fos pels homes depredadors no quedaria ni un polsim de terra on créixer l’herba, no hi hauria hortes com les que prop meu els pagesos reguen. Deu meu!, pareu la destrossa. >>

7/11/08

Sí, Primer Ministre

Aquests dies de tanta efusió amb Obama, sobretot per part dels mitjans de comunicació catalans, què us sembla una bona dosis de sarcàsme de la mà de l'humor britànic?

Recordeu la sèrie "Sí Ministre"? Humor intel.ligent i crític. Boníssima. Aquest vídeo és una discussió entre el Primer Ministre i el Secretari del Consell (un funcionari) sobre la necessitat de prohibir el tabac per qüestions étiques o vendre'l per guanyar diners.

 

6/11/08

La T-202

Aquesta esmena sobre la carretera T-202 (Altafulla-Salomó) es va aprovar ahir per unanimitat al Parlament.

<<

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 250-01169/08

Considerem que a aquesta Proposta de resolució s’ha de presentar l’esmena següent:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

  1. Efectuar abans de final d’any una millora de la seguretat viària i del paviment de la travessera de la T-202 al seu pas per la Nou de Gaià.
  2. Intensificar les actuacions de conservació ordinària de la carretera T-202 entre el pk 1+170 al 12+040. Tram: Altafulla-Salomó
  3. Accelerar la redacció del projecte constructiu per poder licitar les obres de condicionament de la carretera T-202 en el tram d’Altafulla a Salomó, quan abans millor.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En primer terme cal recordar que l’estudi informatiu del Condicionament de la carretera T-202 del pk 1+170 al 12+040 en el tram d’Altafulla-Salomó, va ser aprovat definitivament durant el primer trimestre de l’any 2007.

A partir de l’anterior es va poder tirar endavant la redacció del projecte constructiu del condicionament, que té una previsió de cost de 12 MEUR

Durant la redacció del projecte constructiu, l’Ajuntament de la Riera de Gaià va sol·licitar la introducció de determinats canvis que alteren de forma substancial la previsió de l’estudi informatiu.

Actualment s’estan avaluant els canvis sol·licitats per l’Ajuntament de la Riera de Gaià, que podrien suposar la realització d’un nou procés d’informació pública, la qual cosa suposaria un ajornament important la licitació de les obres. Així doncs, ara per ara no es pot fixar una data per a la licitació de les obres de condicionament de la carretera T-202.

Malgrat l’anterior, s’accelerarà la redacció del projecte constructiu per tal que es puguin licitar les obres quan abans millor. Tanmateix, cal recordar que de moment la previsió pressupostària del PEF de GISA és la licitació de les obres durant el setembre de l’any 2011. En tot cas, si es disposés del projecte constructiu definitiu es podria intentar avançar la licitació d’aquesta actuació, atès l’estat actual de la carretera.

D’altra banda cal informar que el tram inicial de la carretera T-202, entre la N-340a (PK 0) i l’encreuament amb la T-203 a la Riera de Gaià (PK 3,6) va ser traspassat a la Diputació de Tarragona a principis de l’any 2007. Precisament aquest tram inicial ha estat objecte de diferents actuacions de millora, alguns fets per aquest Departament i altres per la mateixa Diputació de Tarragona.

Pel que fa al tram situat entre la Riera de Gaià i la Nou de Gaià (PK 7,5) ha estat objecte d’algunes actuacions de millora del paviment amb microaglomerat fetes no fa gaire (fa uns 5 anys).

En canvi el tram situat entre el PK 7,5 i el PK 12 (Salomó), té encara el mateix paviment amb un DTS que es troba molt deteriorat i on s’acumula l’aigua de pluja sobre els gruixos dels tractaments superficials amb àrid càlcic, que té un lliscament important.

Cal tenir en compte que de manera immediata, és a dir abans de final d’any es procedirà a actuar sobre la carretera T-202 a la zona de la travessera de la Nou de Gaià, a la qual s’instal·larà un semàfor, i a més es procedirà a renovar el paviment de la calçada.

Per últim, es procedirà a intensificar les actuacions de conservació al llarg de la carretera T-202, en especial en el tram situat entre la Nou de Gaià i Salomó, que és el que té unes condicions d’estat del paviment més desfavorables

Barcelona, 2 de setembre de 2008

>>

 

Nota d'Esquerra: Tornem a reiterar que CIU de la Riera no va fer les coses quan tocaven. Per part nostra ja vam fer els deures amb la mega-rotonda que es volia fer a Virgili i vam aconseguir una solució de menys impacte.

3/11/08

Per fer país insulteu en català

El cantant Estanislau Verdet ens proposa per fer país insultar en català. Cal normalitzar la llengua.

Visca el lletgisme. Llef!

http://www.estanislauverdet.com/