6/11/08

La T-202

Aquesta esmena sobre la carretera T-202 (Altafulla-Salomó) es va aprovar ahir per unanimitat al Parlament.

<<

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ NÚM. 250-01169/08

Considerem que a aquesta Proposta de resolució s’ha de presentar l’esmena següent:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

  1. Efectuar abans de final d’any una millora de la seguretat viària i del paviment de la travessera de la T-202 al seu pas per la Nou de Gaià.
  2. Intensificar les actuacions de conservació ordinària de la carretera T-202 entre el pk 1+170 al 12+040. Tram: Altafulla-Salomó
  3. Accelerar la redacció del projecte constructiu per poder licitar les obres de condicionament de la carretera T-202 en el tram d’Altafulla a Salomó, quan abans millor.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En primer terme cal recordar que l’estudi informatiu del Condicionament de la carretera T-202 del pk 1+170 al 12+040 en el tram d’Altafulla-Salomó, va ser aprovat definitivament durant el primer trimestre de l’any 2007.

A partir de l’anterior es va poder tirar endavant la redacció del projecte constructiu del condicionament, que té una previsió de cost de 12 MEUR

Durant la redacció del projecte constructiu, l’Ajuntament de la Riera de Gaià va sol·licitar la introducció de determinats canvis que alteren de forma substancial la previsió de l’estudi informatiu.

Actualment s’estan avaluant els canvis sol·licitats per l’Ajuntament de la Riera de Gaià, que podrien suposar la realització d’un nou procés d’informació pública, la qual cosa suposaria un ajornament important la licitació de les obres. Així doncs, ara per ara no es pot fixar una data per a la licitació de les obres de condicionament de la carretera T-202.

Malgrat l’anterior, s’accelerarà la redacció del projecte constructiu per tal que es puguin licitar les obres quan abans millor. Tanmateix, cal recordar que de moment la previsió pressupostària del PEF de GISA és la licitació de les obres durant el setembre de l’any 2011. En tot cas, si es disposés del projecte constructiu definitiu es podria intentar avançar la licitació d’aquesta actuació, atès l’estat actual de la carretera.

D’altra banda cal informar que el tram inicial de la carretera T-202, entre la N-340a (PK 0) i l’encreuament amb la T-203 a la Riera de Gaià (PK 3,6) va ser traspassat a la Diputació de Tarragona a principis de l’any 2007. Precisament aquest tram inicial ha estat objecte de diferents actuacions de millora, alguns fets per aquest Departament i altres per la mateixa Diputació de Tarragona.

Pel que fa al tram situat entre la Riera de Gaià i la Nou de Gaià (PK 7,5) ha estat objecte d’algunes actuacions de millora del paviment amb microaglomerat fetes no fa gaire (fa uns 5 anys).

En canvi el tram situat entre el PK 7,5 i el PK 12 (Salomó), té encara el mateix paviment amb un DTS que es troba molt deteriorat i on s’acumula l’aigua de pluja sobre els gruixos dels tractaments superficials amb àrid càlcic, que té un lliscament important.

Cal tenir en compte que de manera immediata, és a dir abans de final d’any es procedirà a actuar sobre la carretera T-202 a la zona de la travessera de la Nou de Gaià, a la qual s’instal·larà un semàfor, i a més es procedirà a renovar el paviment de la calçada.

Per últim, es procedirà a intensificar les actuacions de conservació al llarg de la carretera T-202, en especial en el tram situat entre la Nou de Gaià i Salomó, que és el que té unes condicions d’estat del paviment més desfavorables

Barcelona, 2 de setembre de 2008

>>

 

Nota d'Esquerra: Tornem a reiterar que CIU de la Riera no va fer les coses quan tocaven. Per part nostra ja vam fer els deures amb la mega-rotonda que es volia fer a Virgili i vam aconseguir una solució de menys impacte.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

Què està succeint al poble de la Riera? Què els hi passa als nostres polítics?
Què ens passa a tots els rierencs i rierenques que hi ha tantes divergències entre la gent que ens representa a l’Ajuntament?
Quan en un Ajuntament hi ha una majoria representant en un partit durant tants anys del mateix color moltes vegades no hi ha opció a discutir les coses. Ara bé, la democràcia ben entesa seria que els diferents partits diguessin la seva, cosa que significaria riquesa d’aportacions i de diàleg i finalment, entesa. Això és democràcia.
Cal que deixeu de banda la política d’afeccionats i comenceu a ser crítics i responsables pel bé del poble.
S’ha de lluitar pel bé comú, no només per a engreixar l’ego i els interessos personals, com fins ara.
Als que manen, els que la gent ha triat, els hi vull dir que la seva obligació és saber manar, escoltar, estirar però també arronsar. Reconèixer el que s’ha fet bé i també, el que s’ha fet malament.
Això si, tothom s’omple la boca de “democràcia”. I què significa aquesta paraula quan ens costa tant d’acceptar unes idees que no són les pròpies?
Un consell; deixeu d’alimentar les misèries personals, comenceu a donar exemple amb paraules i fets de la responsabilitat presa en ús del poble. Comenceu a aprofundir sobre les decisions i sobretot, abans de parlar apreneu a escoltar i a estalviar paraules malsonants i d’un gust lamentable (per a no dir patètic).
Aquest és un escrit que vol fer una crida a la dignitat perduda.

Anònim ha dit...

Hola J.M. Solé.

Ja ens agradaria "aprofundir sobre les decisions" però lamentablement no podem.

No som a l'equip de govern perquè no ens volen i tampoc hi ha cap voluntat de diàleg. Les decisions es prenen uniteralment.

Per tant, a nosaltres només ens queda la queixa i donar la nostra visió de les coses. I, fins i tot, això és menystingut per qui mana.

Et convido a assistir a un Ple Municipal per tal de copsar l'ambient que s'hi respira. Després, si vols, ho comentem. Què et sembla?

Salut!

Anònim ha dit...

El motiu de publicar aquest escrit no és altre que la poca o total indiferència amb la qual se’m va contestar la meva última entrada als blogs que ens representen a la casa de la vil•la.
Jo en cap moment he intentat alliçonar a algú i encara menys dir com s’han de fer les coses.
Només he volgut compartir una reflexió molt personal.
Viure en societat comporta uns certs deures i obligacions, sobretot quan parlem d’un petit nucli com és el poble de la Riera, que tants coneixen i molts estimen.
Sé que és difícil de suportar aquelles mirades que denoten indiferència, aquells comentaris maliciosos. Malauradament, encara vivim en una societat un xic immadura, incapaç de decidir pel seu compte i manipulada – d’una manera freqüent – per glòries ancestrals o simplement pel veí més proper.
Potser seria el moment de començar a obrir els ulls i deixar de banda les possibles rancúnies i així donar pas a la tolerància i lliure pensament. Aquest, crec que és el camí més idoni per intentar construir un poble més saludable i facilitar la convivència i posar a sobre la taula la paraula “poder”.
Paraula desitjosa per a molts ja que és gairebé sempre l’origen dels conflictes.
Poder ser lliure implica un aspre treball, sovint incòmode, però el seu objectiu final és aconseguir el respecte mutu i obrir les nostres ments.
Vulgueu ser lliures!

Anònim ha dit...

Bona tarda, J.M.Solé,

Agreixo que comparteixis les teves opinions i reflexions amb nosaltres.

Comparteixo algunes de les idees que has exposat i d'altres m'agradaria aclarir-les:

Sí, hi ha moltes divergències en quant a com s'han de fer les coses,municipalment parlant, i respecte a l'equip de govern, perquè tenim posicions polítiques i visions molt diferents, però quan es presenta un bon projecte o una bona proposta per al nostre poble, l'aprovem i s'escau presentem propostes per millorar-lo, propostes que en comptadíssimes ocasions es tenen en compte.

La democràcia ben entesa no és només que els partits puguin dir la seva, sinó que és el poble el que ha de tenir el ple dret de decidir.

No som polítics de professió més aviat per convicció, som crítics però no destructius, quan presentem esmenes ho fem de forma constructiva presentant propostes alternatives, som responsables perquè et puc assegurar que el camí més fàcil és no continuar amb la nostra tasca.

Sempre pensem en l'interés general, de fet no en tenim d'interessos personals al poble, els membres d'ERC tenen la seva propia feina, la qual no està vinculada em cap cas a les tasques de l'Ajuntament ni als seus projectes constructius, tenim mans lliures per pensar i fer.

Personalment, he viscut situacions en el plens de l'Ajuntament, en les que hagués resultat molt fàcil perdre els papers a causa de les calumnies que es deien. Però com bé dius hem de pensar en l'interès general del poble, pel bé de la gent que hi viu, per tant hem defensat les nostres postures amb arguments i idees fonamentades i acollint-nos en el dret que ens ampara, per tal de lluitar contra la intolerància.

No ens molesten els comentaris i les crítiques, si serveixen per crear debat i diàleg.

Nosaltres no tenim rancúnies i sempre hem respectat les opinions dels altres, però també hem d'expressar el que no ens agrada esperant ser respectats de la mateixa manera.

No perseguim el poder, volem millorar el dia a dia de la gent del poble i d'aquesta manera construir un poble millor on hi hagi normalitat democràtica en tots els àmbits.

Salut!

Iolanda Roch
Regidora d'ERC

Anònim ha dit...

Bona tarda, J.M.Solé,

Agreixo que comparteixis les teves opinions i reflexions amb nosaltres.

Comparteixo algunes de les idees que has exposat i d'altres m'agradaria aclarir-les:

Sí, hi ha moltes divergències en quant a com s'han de fer les coses,municipalment parlant, i respecte a l'equip de govern, perquè tenim posicions polítiques i visions molt diferents, però quan es presenta un bon projecte o una bona proposta per al nostre poble, l'aprovem i s'escau presentem propostes per millorar-lo, propostes que en comptadíssimes ocasions es tenen en compte.

La democràcia ben entesa no és només que els partits puguin dir la seva, sinó que és el poble el que ha de tenir el ple dret de decidir.

No som polítics de professió més aviat per convicció, som crítics però no destructius, quan presentem esmenes ho fem de forma constructiva presentant propostes alternatives, som responsables perquè et puc assegurar que el camí més fàcil és no continuar amb la nostra tasca.

Sempre pensem en l'interés general, de fet no en tenim d'interessos personals al poble, els membres d'ERC tenen la seva propia feina, la qual no està vinculada em cap cas a les tasques de l'Ajuntament ni als seus projectes constructius, tenim mans lliures per pensar i fer.

Personalment, he viscut situacions en el plens de l'Ajuntament, en les que hagués resultat molt fàcil perdre els papers a causa de les calumnies que es deien. Però com bé dius hem de pensar en l'interès general del poble, pel bé de la gent que hi viu, per tant hem defensat les nostres postures amb arguments i idees fonamentades i acollint-nos en el dret que ens ampara, per tal de lluitar contra la intolerància.

No ens molesten els comentaris i les crítiques, si serveixen per crear debat i diàleg.

Nosaltres no tenim rancúnies i sempre hem respectat les opinions dels altres, però també hem d'expressar el que no ens agrada esperant ser respectats de la mateixa manera.

No perseguim el poder, volem millorar el dia a dia de la gent del poble i d'aquesta manera construir un poble millor on hi hagi normalitat democràtica en tots els àmbits.

Salut!

Iolanda Roch
Regidora d'ERC