30/1/07

Convocatòria del Ple Ordinadi de Gener 2007

Avui dimats 30 de Gener s'ha convocat un Ple Ordinari. L'ordre del dia del Ple no és gaire interessant. No hi ha cap tema important a aprovar.

Tot i així, per la nostra part, avui és el dia que l'Alcalde ha de contestar les nostres preguntes referents al recurs d'alçada que va presentar a Barcelona a favor de l'Urbanització els Pins d'Ardenya. Un recurs d'alçada que, recordem-ho, va amagar a l'oposició.

26/1/07

La cessió de terrenys per l’escola aprovada per CiU pot acabar amb el rebuig de la Generalitat i un ajornament del centre

Des d'Esquerra lamentem que l’equip de govern hagi accedit a la pressió d’un particular ja que només hi haurà cessió si la Generalitat aprova el POUM (i, per tant, afavoreix plusvàlues de sòl)

El Grup Municipal d’ERC-Alternativa Baix Gaià (ERC-ABG) a l’Ajuntament de la Riera de Gaià, format pels regidors Yolanda Roch i Josep Maria Papiol, ens vam abstenir el passat 18 de gener en l’aprovació del conveni urbanístic per a la cessió anticipada dels terrenys per a l’escola, ja que en aquest conveni CiU va incloure una clàusula que condiciona la cessió dels terrenys a la Generalitat a l’aprovació prèvia del POUM. Creiem que l’equip de govern (CiU) s'arrisca a què la Generalitat li rebutgi aquesta clàusula perquè, per norma, Educació no accepta terrenys cedits per un ajuntament si presenten algun tipus de càrrega en la propietat, però tampoc si no són urbans.

Fa vuit anys que Esquerra reclama a l’Ajuntament que cedeixi un solar al Departament d’Educació, i tot aquest temps l’equip de govern ha estat incapaç de trobar-ne cap. Això és conseqüència de la manca de reserva de sòl per a equipaments en el POUM de 1995 que va redactar i aprovar CiU, i que ara s’està revisant. L’equip de govern s’ha trobat amb la urgència d’un nou centre i imposa una condició a Educació: només tindrà els terrenys si primer s’aprova la revisió de l’antic POUM, malgrat que hauria pogut fer modificacions puntuals del mateix per acabar obtenint un solar adient i tot hauria anat molt més ràpid.

Lamentem profundament que CiU utilitzi vilment un equipament tan necessari i primordial per a fer pressió a l’hora d’aprovar definitivament el POUM. Si realment per l’alcalde l’escola fos prioritària, com va manifestar en una assemblea de l’AMPA del Ceip Montoliu, hauria buscat una altra alternativa, com podria ser la compra de terrenys, una permuta o posat el cas, i tenint en compte la funció social de l’equipament, iniciar una via d’expropiació, en lloc de lligar-la als interessos i voluntat d’un particular i futur promotor. Ara per ara a tots aquests anys que hem estat esperant, li haurem de sumar el que l’alcalde ha fet perdre, ja que serà difícil que el Departament d’Educació admeti la condició resolutòria que l’Ajuntament ha establert.

CiU va preparar un conveni amb el propietari d’uns terrenys que hi han sota la rambla nova que el nou POUM reclassifica com a rústics a urbanitzables (SUD1R). El passat 18 de gener CiU va aprovar el conveni definitiu però hi va afegir una clàusula que s’assembla a una al·legació presentada pel propietari. La clàusula o condició resolutòria diu: per al cas que el POUM de la Riera de Gaià no s’aprovi de forma definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme Territorial, o bé per al supòsit que no es reclassifiquin els terrenys compresos en el sector SUD1R, la cessió anticipada de dits terrenys quedarà sense efecte.

La condició resolutòria s’incorpora al document privat de cessió anticipada entre l’Ajuntament i el propietari i també a la posterior escriptura pública de cessió de terrenys al Departament d’Educació. Per tant, o la Generalitat, a través de la Comissió d’Urbanisme Territorial, aprova el POUM abans d’un any i aprova la requalificació (i per tant, provoca una plusvàlua de sòl) del polígon SUD1R, o el Departament d’Educació es quedarà sense terrenys per construir l’escola.


Aquesta clàusula té l’origen en una al·legació del propietari dels terrenys: el conveni entrarà en vigor una vegada la CUT hagi aprovat el POUM, però en el cas que la CUT variï alguns extrems del sòl urbanitzable SUD1R, previstos en el planejament, o bé que l’aprovació no es faci abans d’un any, el conveni quedarà sense efecte. En altres paraules, el propietari volia signar un conveni que deixés ben clar que recuperaria els terrenys que hauria anticipat a l’Ajuntament si la Generalitat no reclassificava el sector SUD1R o, fins i tot, si l’aprovava amb retocs que podrien perjudicar els interessos especulatius del particular.

En el plenari del 18 de gener, el nostre grup d'Esquerra va oposar-se a aquesta demanda del particular. Al mateix temps, vam plantejar una al·legació pròpia segons la qual, si la CUT no acabava aprovant el POUM, el conveni quedaria sense efecte excepte pel que respecta a la cessió de la zona de l’equipament escolar, que seria indemnitzable al seu propietari, de conformitat amb la Llei 6/98, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions, tenint en compte la qualificació rústica del sòl i segons els criteris de la llei d’expropiació. La nostra intenció era que, encara que el POUM no s’aprovés i malgrat que el particular no obtingués la conseqüent plusvàlua en el sector SUD1R, l’Ajuntament mantindria els terrenys anticipats i els podria comprar al valor de sòl rústic. Malgrat tot, CiU va desestimar la nostra al·legació i va decidir incloure la condició resolutòria ja explicada. És palès que l’alcalde ha cedit a les pressions i coaccions d’un particular, prioritzant un cop més els interessos particulars enfront als interessos generals del municipi.

25/1/07

El conseller Nadal decidirà sobre Ardenya

Article de El Punt:

>
El conseller Nadal decidirà sobre Ardenya

El futur del polèmic pla parcial Els Pins, que suposarà la construcció d'una norantena d'habitatges al nucli d'Ardenya de la Riera, dependrà finalment de la resolució que en faci des de Barcelona el Departament de Política Territorial, dirigit per Joaquim Nadal. El projecte, que està des del 2003 a l'expectativa de l'aprovació definitiva, ha aixecat diverses crítiques d'ecologistes, que han al·legat que afectaria un jaciment arqueològic. A més, va enfrontar el gener del 2005 la Comissió d'Urbanisme de Tarragona i l'alcalde, qui va presentar un recurs d'alçada per invasió de competències municipals després que la comissió demanés canvis en el projecte, com la creació de noves zones verdes i la reducció de l'edificabilitat. El promotor del pla també va iniciar els tràmits contra aquesta decisió.

L'oposició de la Riera de Gaià denuncia la creació d'una zona residencial en una àrea inundable


Article Publicat a El Punt :

> L'oposició de la Riera de Gaià denuncia la creació d'una zona residencial en una àrea inundable
ERC acusa el govern municipal (CiU) d'ignorar un informe de Medi Ambient

A. PALOMARES. La Riera de Gaià

El nou pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de la Riera de Gaià continua enfrontant equip de govern i oposició, tot i que ja s'ha arribat a la seva aprovació provisional. Els dos regidors d'ERC-Alternativa Baix Gaià (ABG) van denunciar ahir que el nou planejament urbanístic inclou la creació d'una zona residencial en una àrea amb risc d'inundacions. L'alcalde del municipi, Jaume Casas, argumenta que la decisió es basa en un informe favorable elaborat per un tècnic independent.

El 18 de gener passat el ple de l'Ajuntament de la Riera de Gaià va aprovar provisionalment el nou POUM del municipi, que ara tan sols quedarà pendent del vistiplau de la Comissió d'Urbanisme de Tarragona (CUT) per a la seva aprovació definitiva. Els dos regidors d'ERC-ABG, únics membres de l'oposició al consistori, van votar-hi en contra argumentant, entre altres aspectes, que una part dels nous terrenys urbanitzables es troben sobre una zona inundable. Es tracta de l'àrea residencial que es vol crear a prop de la riera de Salomó, a l'entrada nord del municipi, en què els republicans parlen de precedents d'inundacions.

Segons l'alcaldable d'ERC a la Riera, Yolanda Roch, el consistori «ha ignorat» la proposta feta pel Departament de Medi Ambient en l'informe inclòs en la tramitació del POUM, en el qual aconsella protegir aquesta àrea. Malgrat això, l'alcalde del municipi, Jaume Casas, assegura que el consistori ha mantingut la proposta a partir d'un informe elaborat per un tècnic independent que nega el risc d'inundabilitat.

UN MUR DE METRE I MIG

L'alcalde recorda que a la zona on es vol urbanitzar «ha existit durant anys una granja, que mai no ha patit inundacions tot i estar protegida per un simple mur de totxanes d'un metre». A més, el consistori hi construirà un mur de ciment d'un metre i mig, «per salvar el desnivell i així facilitar la instal·lació dels serveis», que de retruc també protegirà l'àrea de possibles inundacions. «Ens basem en un informe que té en compte el cabal del torrent en els últims cinc-cents anys, no creiem que això ens suposi cap problema a la Comissió d'Urbanisme», afegeix Casas. L'alcaldable republicana, per la seva banda, critica que el consistori hagi ignorat els informes de diversos departaments de la Generalitat, i descriu el POUM com un projecte «de molt difícil tramitació» que condicionarà l'execució de serveis pendents com la nova escola.

DE 1.300 A 3.000 VEÏNS

Els dos regidors d'ERC-ABG també van criticar que el consistori hagi descartat les al·legacions presentades, en què denuncien que el POUM proposa un creixement «insostenible» que farà que el municipi passi de poc més de 1.300 veïns a 3.000, amb prop de 600 nous habitatges. L'alcalde nega aquesta consideració, i assegura que el creixement previst serà gradual.

Nota d'ERC-ABG la Riera : Segons les previsions de l'equip tècnic del POUM, es preveu l'agument de població de la Riera de Gaià fins a 5.000 habitants.

Secció local d'ERC a la RieraAhir, dimecres 24 de gener del 2007, es va constituir la Secció local d'ERC a la Riera de Gaià. Fou escollit com a president de la secció local l'actual regidor Josep Maria Papiol.


L'objectiu de la secció és desenvolupar amb una certa autonomia els temes referents a administració, finances i assessorament, necessaris per desenvolupar la tasca política municipal.


Si esteu interessats a apuntar-vos a la secció local de ERC - la Riera no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

23/1/07

Perquè hem dit NO al POUM?

Hem dit No, perquè no s'ha tingut en compte les necessitats del nostre municipi ni s'ha estudiat amb profunditat el creixement natural d'aquest.

No, perquè no és viable ni sostenible.

No, perquè no està pensat per millorar el benestar de les persones que hi viuen, ni tant sols de les que han de venir, ja que, malauradament, el que s'ha prioritzat són els interessos econòmics dels promotors.

No, perquè no s'han tingut en compte les nostres al.legacions ni la nostra petició en quant a la segona aprovació inicial i tràmit d'audiència als organismes.

No, perquè no s'ha fet un POUM pensant en la gent jove del poble que necessita habitatge digne.

CIU aprova el nou POUM a l'Ajuntament

El passat dijous 18 de gener és va fer un ple extraordinari per resoldre les últimes al·legacions presentades. Com era d’esperar, no han fet cas a cap de les nostres peticions. Finalment, es va votar la aprovació provisional del POUM per poder-lo enviar a la Comissió d’Urbanísme de Tarragona. Els dos regidors d’ERC, la Yolanda Roch i el Josep Maria Papiol, van votar en contra. Tots els regidors de CIU va votar a favor d’aquest POUM excepte l’Hèctor Hernàndez, regidor de Cultura i Medi Ambient, que va votar en contra.

Ara caldrà esperar a conèixer la opinió d’Urbanísme de Tarragona. Us fem saber que també es poden presentar al·legacions a Urbanisme mentres el document estigui en fase d’aprovació per part de la Comissió.

22/1/07

Benviguts/des

Hola a tots/es,

hem obert aquest bloc per tal d'obrir una mica més la política municipal de la Riera de Gaià a totes aquelles persones interesades en saber que és el que es cou a al nostre Ajuntament.

Creiem que l'ús de les noves tecnològies pot servir per fomentar l'intercanvi d'informació i la participació en temes que, malauradament, l'actual equip de govern a l'Ajuntament de la Riera no hi mostra gens de sensibilitat i responsabilitat.

Sols dir-vos que esperem que passeu per aquest bloc de tant en tant i que, si pots ser i en teniu ganes, deixeu les vostres opinions o propostes.

Salut i república!