23/1/07

Perquè hem dit NO al POUM?

Hem dit No, perquè no s'ha tingut en compte les necessitats del nostre municipi ni s'ha estudiat amb profunditat el creixement natural d'aquest.

No, perquè no és viable ni sostenible.

No, perquè no està pensat per millorar el benestar de les persones que hi viuen, ni tant sols de les que han de venir, ja que, malauradament, el que s'ha prioritzat són els interessos econòmics dels promotors.

No, perquè no s'han tingut en compte les nostres al.legacions ni la nostra petició en quant a la segona aprovació inicial i tràmit d'audiència als organismes.

No, perquè no s'ha fet un POUM pensant en la gent jove del poble que necessita habitatge digne.