31/3/08

Un Pla Urbanístic sense consens


Els grups municipals d’Esquerra i Iniciativa Rierenca reclamen que s’aturi la tramitació del POUM i que s’obri un període de treball per a consesuar un nou text.

En el ple ordinari de data 25 de març, l’equip de govern (CIU- 5 regidors), va presenta per a la seva verificació el text refós del POUM de La Riera de Gaià, tràmit requerit per la CUT (Comissió d’Urbanisme de Tarragona), ja que en data 24 de maig de 2007, a només tres dies de les eleccions municipals, l’esmentada comissió va aprovar definitivament el POUM de La Riera de Gaià, però en va suspendre la seva executivitat, perquè aquest document presentava importants mancances.

Els grups municipals d’Esquerra i Iniciativa Rierenca (representats per 2 regidors cadascun al consistori Rierenc), tal i com vam plantejar als seus programes electorals, reclamen un pla urbanístic més racional, amb una major transparència del procés de redacció, així com una major informació d’aquest pla als veïns i veïnes del municipi, ja que aquesta ha estat del tot insuficient i de mínims al llarg de tot el procés.

Els dos grups municipals representen més del 40% dels vots i ambdós defensen que l’aprovació d’un projecte que afecta al futur del tot el municipi i a les generacions futures, s’ha de fer amb el màxim consens.

A les darreres eleccions municipals, CIU només va aconseguir el 55% de suport. Aquest percentatge de vots només representa la voluntat d’una part dels veïns i veïnes de La Riera de Gaià i l’alcalde ha decidit no escoltar a la resta de població.

Manifesten que el document verificat per l’alcalde i els quatre regidors (CIU) presenta deficiències com no haver incorporat els informes i certificats preceptius de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o el fet que el document no es presentés en suport informàtic i es queixen que es va presentar el document sense quasi temps de fer cap consulta, atés que els dies previs a la sessió plenària eren festius, per tant també demanen el màxim de transparència i d’informació.

Per tot això, Esquerra de La Riera de Gaià i Iniciativa Rierenca van demanar que es retirés la verificació del text refós del POUM com a punt de l’ordre del dia, que es convoqués a una reunió a tots els regidors i regidores de la corporació per mirar d’apropar posicions i obrir un nou període d’exposició pública, respectuós i transparent, petició que va ser desestimada.

 

inunable2

Aquest POUM vol urbanitzar zones inundables. I sense tenir informes d'inundabilitat de l'ACA

26/3/08

Un ple força mogut (segona part)

Punt 8. – Precs i preguntes.
Comencem les preguntes per part d’ERC. Les presenta el nostre regidor Pere Sanz.

1.- preguntem sobre l’informe que havia de fer l’arquitecte municipal sobre les mancances de la urbanització Residencial i què pensen resoldre. L’alcalde torna a fer una d’aquelles respostes dignes d’ell. Ens diu que no han tingut temps, amb les eleccions pel mig (no sabem si ell es presentava a les eleccions de Madrid).

2.- Preguntem quines propostes han fet per al Pla de Foment Turístic del Baix Gaià.
L’alcalde, continua amb les seves habituals respostes: que la Riera no surt enlloc en aquest Pla i que ja veurem. La nostra regidora Yolanda li respon que hi va haver una sèrie d’entrevistes amb els alcaldes de la zona per part dels redactors del pla (URV) i li pregunta quines propostes es van presentar als redactors. L’alcalde fuig d’estudi i no ens aclareix res. És a dir, no es va donar cap proposta ni es proposar res al respecte.

Cada vegada entenem menys quin és el projecte polític i de poble de CIU a la Riera. Bé, no ho entenem o potser per part nostra no tenim ganes d’entendre-ho i assumir-ho definitivament quin és el verdader projecte de l’equip de govern.

3.- Es pregunta el perquè no es torna a restaurar la zona enjardinada del Parc de la Plaça Catalunya. L’alcalde ens respon que estan a l’espera de la nova rotonda.

Volem recordar que el 28 de gener del 2003 – fa 5 anys – vam presentar una sol·licitud per posar un semàfor entre el carrer Sant Joan i la carretera. Se’ns va negar la sol·licitud per part de l’alcalde dient-nos que aviat posarien la rotonda nova. D’això fa més de 5 anys. Així van les coses amb aquest equip de govern. És d'escàndol!!

4.- El nostre regidor Pere Sanz recorda que en l'anterior ple la regidora de Cultura SÍLVIA VILAPLANA va prometre que es posaria el reglament de la revista muncipal de la Riera a l'ordre del dia. Recordem que ERC va presentar una proposta de reglament per tal de regularitzar la participació dels grups polítics municipals a la revista.

Per part de la regidora de Cultura va contestar, amb força ironia, que no s'havia inclòs perquè esperava que naltros li preguntéssim pel tema. Ja sabem que la regidora és força novella en el tema però algú li hauria d'explicar com funcionen els plens municipals. Els punts a tractar es posen a l'ordre del dia, això és de pura lògica, no cal ser gaire entès per saber-ho. La contesta referent al reglament va ser que s'havia enviat a la Diputació per tal que assessorés al respecte.

Aleshores va començar la demagògia típica d'aquest equip de govern. La Regidora Sílvia va deixar anar que aquesta revista només volia ser cultural i social, mai havia estat política i que era una revista per al poble. A banda també va deixar anar que no es volia espatllar la publicació ficant-hi temes polítics. Per últim va deixar anar la demagògica frase "Si publiquem els vostres articles estarem traient espai a la revista per a les entitats del poble."

Aquesta senyora no sabem si s'ha llegit mai la revista, però actualment hi ha un apartat dedicat als plens municipals i per tant hi ha un espai dedicat a la política local. Tampoc sabem si no li han explicat que la gent que compon els grups polítics municipals són gent del poble. A banda podem dir que la política no és dolenta, no espatlla res, no cal desprestigiar-la més. Per acabar, creiem que no cal ni respondre a la última frase, suposo que ja sap que la impremta pot posar més planes a la revista si cal. A banda el Pere Sanz li va preguntar si aquella revista era o no municipal, cosa que la regidora no va poder negar.

A continuació va entrar en acció el Tinent alcalde Argilaguet. Va començar a deixar anar perles com: "Naltros no fem política". El nostre regidor Pere Sanz li va preguntar aleshores que feia en aquella taula. També va deixar anar que si escrivíem a la revista només diríem tonteries. El regidor d'IR, Hèctor Hernàndez, va recriminar-li que allò era una falta de respecte. Ja coneixem la mala educació i el despreci que aporta aquest senyor.

El Tinent va continuar afirmant que allò només serviria per fomentar la discussió i la confrontació a la revista. La nostra regidora Yolanda va acusar-los que ells ja utilitzen els bars per fomentar-ho. Aleshores el Tinent es va exaltar "Ens estàs dient borratxos!!?? Potser els borratxos sou vosaltres!!". Aquest senyor té algun problema de comprensió. L'Hèctor va intervenir explicant els números que munta l'alcalde en alguns bars, cridant i insultant a l'oposició. Fins i tot, explicà, que sa mare va haver d'aguantar un d'aquests números i va arribar a casa plorant.

Per part de la Yolanda es va proposar que es podia fer una proposta constructiva, com ara posar-nos d'acord els grups per escriure i fer propostes d'un tema concret. Es va acordar esperar la resposta de la Diputació.

Tot això respon a que CIU sempre ha mantingut els mitjans de comunicació del poble (les seves botiges) controlats. I ara això no ho vol perdre. No vol que hi hagi debat al poble, no vol obrir les portes a un debat polític, i per això fa tot el possible per mantenir-lo tancat. És com allò del català dins a l'àmbit familiar durant el franquisme. A banda, dins d'un debat públic saben que podien sortir perdent degut a la seva falta d'idees i d'arguments.

Per part d'IC, la regidora Alegria Rodriguez, pregunta si realment es vol cedir un local als grups. L'alcalde respon que hi ha altres prioritats i ja arribarà el moment.

La tensió continua. El Tinent ataca de nou dient que només fem que dir NO a tot. S'ha de tenir molta cara dura per afirmar això quan la política del grup de govern només es basa en negar-ho tot i no donar cap mena de facilitat a l'oposició. Per exemple, com podem votar a favor d'aquest POUM quan no han facilitat cap mena de diàleg i cap mena d'informació? Se'ns nega tot, no ens deixen publicar a la revista, mai accepten les nostres propostes i encara volen que acceptem les seves sense cap mena de diàleg i de consens? Quins nassos!!

Abans de marxar la nostra regidora va preguntar qui dels que estava a la taula s'havia llegit el text refós que s'enviava a la CUT. Hi va haver silenci. Finalment l'alcade, força nerviós, va contestar "L'hem llegit tots".

Crònica d'un ple força mogut (primera part)


Dimarts 25 de març. Eren les 9 del vespre quan començava el ple municipal.

Punt 1. A l’aprovació de l’acta anterior, el grup d’Iniciativa Rierenca va preguntar sobre la cessió de la urbanització de l’estació per part del promotor a l’ajuntament de la Riera. Va preguntar concretament el perquè dins l’acta s’havia eludit, curiosament, la afirmació de l’alcalde (CIU) de que s’intentaria buscar solucions abans d’un mes. La secretaria va dir que s’afirmen moltes coses durant un ple i que aquesta frase, curiosament, no s’havia recollit. Curiós.

Punt 2. Després es van aprovar els decrets d’alcaldia.

Punt 3.- Aprovació, si s’escau, de la certificació d’obres núm. 1 de l’obra Ampliació de la Llar d’Infants Municipal “. 1ª certificació quantitat: 35.185,09 euros.

Cal tenir en compte i manifestar-ho que la data de finalització de l’obra era el 28 de febrer i que l’alcalde va dir que era la condició per la qual havien adjudicat l’obra a aquesta empresa constructora. Per tant ara hauríem d’estar inaugurant l’obra no aprovant la primera certificació.

Per part d’ERC es va preguntar com és que s’havia retardat tant aquesta ampliació. Ja sabem que hi ha famílies que esperen que acabin les obres per tal de poder entrar els seus xiquets a la llar d’infants. Vam obtenir la típica resposta de l’alcalde fugint d’estudi sense cap dada concreta i cap perquè mínimament decent – sense novetats al front. Naltros sí que tenim resposta, aquestes obres s’han fet molt malament, s’han fet nyaps com canviar columnes de lloc o tallar forjats de ferro perquè estaven mal calculades les mides. Tots tres grups van donar suport a la certificació d’obres.

Punt 4.- Donar suport, si s’escau, a la proposta aprovada pel Consell Escolar del CEIP Montoliu, per tal que aquest centre educatiu deixi de formar part de la ZER Baix Gaià.

Atès el nombre d’alumnes per al proper curs (aprox. 140 alumnes) en l’últim consell escolar es va aprovar iniciar la tramitació per tal d’ésser una escola unitària i per tant segregar-nos de la ZER, la qual cosa significa tenir una dotació de professors especialistes fixes en el centre, professors que fins ara eren itinerants. Per tant, es va donar suport a aquesta proposta.

Punt 5.- Aprovació inicial de la Creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Tarragonès, dels Estatus reguladors del seu funcionament i del pacte de ponderació de vot proposat. El Consorci del Govern Territorial de Salut del Tarragonès, entenem que hauria de ser l’òrgan que hauria de tenir en compte les necessitats sanitàries i socials de cadascun dels municipis que l’integren i dotar als esmentats municipis dels corresponents recursos sanitaris i socials.

Dit això aprovem inicialment, però seguidament la nostra regidora Yolanda Roch passa a fer unes al.legacions respecte a l’estatut regulador:
Respecte a l’art. 3, quan diu que es “Es fomentarà el respecte dels drets de les persones que siguin usuàries i pacients...”, pensem que s’hauria de substituir la paraula fomentarà per garantirà.
Respecte al Capítol 3 De la direcció executiva, pensem que s’hauria d’especificar el nombre de professionals que integren aquesta direcció, i amb quines categories o càrrecs.
Respecte a l’art. 24.2, pensem que s’hauria de concretar quines despeses podrien anar a càrrec de les entitats consorciades i sobretot en quina proporció.

Punt 6.- Moció suport, si s’escau, al projecte de Residència i Centre de Dia a la Nou de Gaià. MOCIÓ DE SUPORT AL PROJECTE DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA A LA NOU DE GAIÀ

L’alcalde va negar, a instàncies nostres, que aquest Centre de Dia es vulgui convertir en un centre de referència de la zona. Però tot indica que serà així, almenys és com ho enfoca l’estudi. Això vol dir que la Nou ja s’ha avançat en aquesta qüestió. Haurem d’enviar els nostres avis a la Nou de Gaià.

Punt 7. - Verificació, si s’escau, del Text Refós del POUM de La Riera de Gaià.

Per part nostra diem que falta l’estudi de l’ACA respecte a les zones inundables i que aquest text és incomplet i no es pot enviar a Urbanisme de Tarragona.

Per part de IR es proposa debatre aquest nou POUM ja que només s’aprova amb el grup de CIU que representa el 55% dels vots del poble i, per tant, s’hauria de consensuar entre tots.
Riures burletes per part de l’alcalde JAUME CASAS i del tinent alcalde ANTONIO ARGILAGUET. Contesten que “Tenim majoria absoluta i ho aprovem”. D’això se’n diu política de consens i constructiva. Estem parlant del POUM, un tema molt important pel futur del nostre poble. Però és la seva manera de fer. Es comencen a escalfar els ànims.

25/3/08

Ple Municipal d'avui

L'ordre del dia del ple ordinari de 25 de març és:

1.- Aprovació, si s'escau de les actes de les sessions anteriors
2.- Donar compte dels decrets d'alcaldia
3.- Aprovació certificació d'obres núm. 1 Ampliació Llar d'infants municipal
4.- Donar suport a la proposta del Consell Escolar del CEIP MONTOLIU, per tal que deixi de formar part de la ZER Baix Gaià
5.- Aprovació inicial de la Creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Tarragonès, dels Estatuts reguladors del seu funcionament i del pacte de ponderació de vot proposat.
6.- Moció de suport al projecte de Residència i Centre de dia de La Nou de Gaià.
7.Verificació, si s'escau, del Text Refós del POUM de La Riera de Gaià
8.- Precs i preguntes

Respecte a la verificació del text refós del POUM:

En les al.legacions presentades per ERC a l’aprovació inicial del POUM de maig de 2005, manifestàvem que mancava la documentació referent a l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar, l’estudi de mobilitat, reserva d’habitatge social, que les zones PM2R- Zona església i PMU3R- Zona granges no podien ser Plans de Millora urbana, i principalment manifestàvem que el POUM que ens presentaven no era ni és sostenible.

En el període de segona exposició pública, concretament al més de setembre de 2006, varem manifestar que el contingut de la documentació referent a l’informe de mobilitat, l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar era del tot insuficient, varem reiterar la no justificació de desenvolupar com a zona urbanitzable una zona inundable, d’entre d’altres, totes elles desestimades, sense cap mena de fonament, tal i com ha quedat palès en la resolució de la CUT de data 24 de maig de 2007, tres dies abans de les eleccions municipals, ja que la CUT les ha adoptat com a prescripcions que ha de recollir el text refós, sense el compliment de les quals aquest POUM no serà executable, doncs hem de recordar que la CUT va aprovar definitivament però en va suspendre l’executivitat.

Des de que es va iniciar aquest procés se'ns ha menystingut i se'ns ha menyspreat, no ens ha escoltat i se'ns ha catalogat de quatre arreplegats que no sabien res, considera que són quatre arreplegats els que formen la CUT?.

En quant al punt que ens ocupa, l’apartat 1.2.2. de la resolució de la CUT diu literalment “ Caldrà incorporar les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a l’obtenció dels corresponents certificats i les xarxes de sanejament d’aigües pluvials i d’aigües residuals, i obtenir informe favorable”

En canvi en l’informe del tècnic Correccions i esmenes a la documentació s’indica: “ Actualment s’està elaborant l’estudi d’inundabilitat modificat d’acord amb les determinacions i criteris establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua, i s’han sol.licitat els corresponents certificats i informes”

Aquests informes ja haurien de constar en l’expedient i a més a més, tal com diu la CUT han de ser favorables, per la qual cosa demanem que aquest punt quedi damunt de la taula, per tal d’evaluar el resultat dels informes i poder-los incorporar.

17/3/08

Poble sense llei

Si parlem de trànsit a la Riera podríem dir que és un poble sense llei. S'aparquen els cotxes a qualsevol lloc (la baixada dels Quatre Cantons per exemple), alguns circulen a velocitats altes, etc etc. A banda, la senyalització del poble deixa molt de desitjar. Vam haver de suar sang per aconseguir els passos elevats al carrer de la Síquia.

Avui dia, si tens canalla, has d'anar amb quatre ulls pel carrer. Cosa que abans no passava. Potser també seria hora de plantejar-se la possibilitat d'establir mesures per reduir la velocitat dels vehicles al mig del poble.

Us apuntem aquest vídeo gravat a la Riera, concretament al polígon industrial. Esperem que aquestes carreres de motos no es converteixin en una cosa habitual al nostre poble.11/3/08

QUAN ELS NOSTRES NO VAN A VOTAR

Fem una anàlisi dels resultats a Catalunya. Veiem els vots dels principals partits.

 

2008

2004

Diferència

PSC

1.672.777

1.586.748

86.029

CiU

774.313

835.471

-61.158

PP

604.964

626.107

-21.143

ERC

289.927

638.902

-348.975

IC-V

181.753

234.790

-53.037


Primer cal tenir en compte que la participació a les eleccions va baixar del 75,9% (2004) al 71,1% (2008), és a dir, va baixar un 4,8%. Els vots als 5 principals partits sumen en total 398.284 menys.

Tots els partits menys el PSC van perdre vots. ERC ha perdut 348.975 vots i el PSC n’ha guanyat 86.029. És probable que una part molt important de vots perduts d'IC-V hagin anat a parar al PSC però creiem que fou poca la migració de vots d'ERC al PSC (i en tot cas insuficient per explicar tota la davallada d’ERC). Pensem que una part molt important de votants d'ERC s'han quedat a casa.

Ara cal debatre a fons l'actual estratègia d'ERC i sobretot els objectius de futur. Creiem que ERC ha de tornar a il·lusionar els independentistes d'aquest país, que cada cop són més. Hem d'aprofitar l'actual situació d’ebullició sobiranista per tal que ERC en sigui el principal referent.

L’independentisme és l’opció més lògica pel futur del nostre poble.

 

9-M: La indecent festa de la democràcia.

Pau Plana i Parés

Ahir teòricament es celebrava la festa de la democràcia, una festa mòbil que es celebra de tant en tant i on tots som convidats a escollir els nostres representants a municipis, parlaments, etc... Aquest podria ser un encapçalament estàndard d’un endemà qualsevol d’un dia d’eleccions però ahir no ho va ser.. com a mínim per mi i crec que per alguna gent més.

Si la democràcia és basa en la participació ( un cop cada moolt temps.. 1 dia de cada 1460, per cada una de les convocatòries si no hi ha cap avançament) ahir es va vexar un d’aquests drets amb la supressió i confiscació del material de moltes taules del dret de decidir, sobre tot a Tarragona i Barcelona.

A la Riera el dia va començar amb normalitat però rebent notícies del tancament d’algunes taules de pobles del voltant fins que també ens va tocar el rebre. La junta electoral havia prohibit que es recollissin signatures per ser un dia de contesa electoral ( a Girona no va passar... potser estaria bé que s’aclarissin!!).

Amb el destacament de 6 Guàrdies Civils, ens van fer clausurar la taula i ens van confiscar, segons les instruccions que ells tenien, la caixa amb el material “propagandístic polític” que contenia. Vam poder recollir els diners dels mocadors que s’havien venut i les butlletes signades però tot lo altre s’ho van quedar (és cert que ens volien tornar dos bolígrafs que no portaven el logo de la plataforma però els vam acabar deixant... ja no venia d’aquí!!).

Després de prendre les dades d’alguns dels presents a la taula, i tancar l’acta van marxar i ara restem a l’espera de que ens tornin el material i si es du a terme alguna acció legal per part de la plataforma.

Ahir, en la “festa de la democràcia”, es va voler silenciar un acte que no pretenia interferir en les eleccions, si no que sols volia recollir signatures per poder demanar que Catalunya pugui convocar referèndums, és a dir per potenciar la participació. És indignant que uns que es diuen demòcrates arribin a aquests extrems. Són les indecents paradoxes de la democràcia en que ens fan viure!

Pau Plana i Parés

IMAGE_00105

100 anys d'estelada


 

La Comissió del centenari de l’estelada fa una crida al món excursionista i dels esports de muntanya perquè s’afegeixi a la celebració. La nostra proposta és ben senzilla. Es tracta de fer el que ja sempre s’ha fet, aquest cop però de forma coordinada i commemorativa dels cent anys: Enfilar-nos a les muntanyes amb la quatribarrada estelada a la motxilla.

Es tracta de realitzar cent ascencions a cims catalans o d’arreu del món i fer-hi onejar l’ensenya que visualitza la vigència de l’ideari màxim de llib
ertat i respecte per Catalunya. En la llibertat dels cims, reivindiquem la llibertat de la nostra nació.

Fem una crida a totes les entitats excursionistes, agrupaments escoltes, grups de muntanya, caminants i escaladors, a participar d’aquest repte d’aconseguir sumar 100 ascencions per commemorar 100 anys de bandera independentista. Per aquest efecte, la comissió editarà un banderí commemoratiu dels cent anys que ben aviat tothom podrà recollir.

Podeu visitar la web, amb dades, protagonistes i imatges històriques :

http://www.estelada.cat/

 !cid_image001_jpg@01C882D2

5/3/08

Es lloga Carnestoltes i pel mateix preu, el pregó.

Ja sabem que l'equip de govern de l'Ajuntament de la Riera (CIU) no té cap projecte cultural. La seva política cultural és del tarannà "qui dia passa, any empeny". Els seus objectius són: gastar poc (la cultura per ells representa una pèrdua de diners) i aprofitar-se dels actes per "donar de menjar al poble". No hi ha cap projecte cultural i cap ganes de fer-lo.

Això es demostra sobretot en la Regidoria de Cultura, en que van haver de buscar una persona gens vinculada a la vida cultural i social del poble. Tot i així, des d'aquí, volem instar a la regidora a treballar i involucrar-se en projectes culturals. No només per parlar de la festa major. A reunir-se amb les entitats i preguntar i esbrinar les seves prioritats, preocupacions, preferencies i projectes. Això de moment no s'ha fet.

Diem tot això perquè els fets demostren que no hi ha cap connexió amb l'àmbit cultural del poble. A CIU es troben sols en aquest camp i ens sembla que ells mateixos s'ho han buscat. Un exemple és la passada festa de Carnaval. A banda de la seva mala organització, creiem que el més greu és la desconnexió total de la festa amb els sectors que la podien promoure. Fins al punt que van haver de "llogar" el Carnestoltes a Altafulla. I no només això, també van haver de "llogar" el pregó (potser els sortia pel mateix preu).

El Carnestoltes va portar el pregó d'Altafulla a la Riera, canviant, és clar, el nom d'Altafulla per el de la Riera. Podeu comparar els dos pregons. Per exemple, compareu els paràgrafs :

*Bona nit gent de la Riera..no cal que tingueu por...
*Demanen un parc Natural...que collons parc natural...
*Ja he dit prou veritats, i heu quedat ben retratats...
* Visca el carnestoltes, visca la Riera! Que comenci la bacanal...

Podeu comparar els dos textos a la web de Iniciativa Rierenca (pregó de la Riera) i a la web del Col.lectiu d'acció cultural d'Altafulla:

La Riera :
http://blocs.tinet.cat/gallery/365/carnestoltes1.JPG
http://blocs.tinet.cat/gallery/365/carnestoltes2.JPG

Altafulla:
http://josepsunye.blogspot.com/2008/02/els-discurs-de-carnestoltes.html

Tot i així creiem que el pregó no va ser en cap cas ofensiu. Entenem que els versos irònics són part de la festa i s'ha d'acceptar les sàtires i les ironies amb humor.