21/9/07

Pla Territorial

S'ha fet públic l'avantprojecte del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Entre les propostes que ens afecten localment veiem la rehabilitació de l' antiga via del tren que passa per la Riera i la contrucció d'una nova carretera que des de Torredembarra fins a la Secuita, segons sembla passaria per darrera Virgili. Aquesta nova carretera vol ser una mena d'anella al voltant de tarragona i vol descongestionar la carretera nacional.


Per part nostra estudiarem en profunditat el projecte i farem pública la nostra posició i les possibles al.legacions al projecte. Podeu trobar tota la documentació, amb planols inclosos, a la següent adreça (és a la web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques) :


Us recomanem que feu una ullada al plànol El Tarragonès i l'àmbit central del Camp de Tarragona