21/5/10

El DPTOP sotmet a informació pública el Pla director urbanístic de l'àmbit central del Camp de Tarragona

 

El DOGC publica avui l’inici de la informació pública del Pla director urbanístic de l’àmbit central del Camp de Tarragona, després que la Comissió territorial d’Urbanisme de Tarragona en fes l’aprovació inicial. Aquest pla concreta amb un major nivell de detall les directrius que emanen de figures de planejament superiors, com és el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, i permet atendre millor la singularitat del territori que abasta.

Parc  Fluvial  del  Gaià:  el  Pla  delimita  una  superfície  de  gairebé  485 hectàrees al llarg de recorregut del riu Gaià a través dels municipis de Tarragona,  Altafulla,  la  Riera  de  Gaià  i  el  Catllar,  amb  l’objectiu  de constituir  un  veritable  parc  fluvial.  Aquest  parc  hauria  de  permetre  un planejament coordinat que preservés els valors naturals de l’àmbit. 

A  banda  d’identificar  els  diferents  trams  paisatgístics  del  Parc,  el  Pla assenyala tres àmbits que s’hi haurien d’incorporar com a pre-parc: els Horts  del  Molí,  a  Tarragona;  el  Torrent  de  Salomó-la  Serralta  i  l’entorn de Virgili, a la Riera de Gaià, i l’entorn del torrent de la Farga, al Catllar.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=37108

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/05/20/16/53/7844f109-aa55-4edc-902b-c9b7299ce9db.pdf

1 comentari:

Unknown ha dit...

Molt bon bloc i molt actualitzat.

Per això, incorporem els titulars dels vostres post a www.baixgaia.net.

Ara la gent podrà consultar els vostres titulars a l'apartat de política i visitar-vos si else troben interesant,

benvinguts a www.baixgaia.net