3/4/07

Parc natural del Gaià

Hem rebut recentment l'anomenada Declaració de Vila-Rodona per les Terres del Gaià, una declaració redactada dins el marc del IV Fòrum de les Terres del Gaià celebrat el 3 de març de 2007 a Vila-Rodona.

Dins la declaració es reclama la creació d'un Parc Natural del Gaià, que englobi la conca del riu i els espais naturals que s'interelacionen. Demanen incloure'l dins el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona així com el Pla de Connexions Biològiques.