18/4/07

Sensibilitat acústica al Castellot

Els dos regidors d'ERC, Yolanda Roch i Josep Maria Papiol, han presentat una instància al Departament de Medi Ambient on es sol.licita informació i assessorament sobre la contaminació acústica que pateix la urbanització del Castellot. Així també es demana qui és l'entitat o organisme que hauria de asumir el cost sobre les mesures a adoptar.

El nucli del Castellot és una zona afectada per la vies Autopista A-7 i la carretera T-202, així com l'explotació de la pedrera de Ferran. El Departament de Medi Ambient va eleborar el mapa de capacitat acústica de la Riera el maig de 2001. Aquest document desprén que el Castellot és una zona de sensibilitat acústica alta, per la qual cosa requereix una protecció alta contra el soroll.

Cal buscar mesures per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns del Castellot i donar compliment al que estableix la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica.