5/3/07

Resolució del Conseller Nadal pels Pins d'Ardenya

El conseller Nadal ha considerat estimar part dels recursos interposats per el senyor Albert Dosaiguas Jové, el promotor de la urbanització els Pins d'Ardenya, i el senyor Jaume Casas i Sordé, alcalde la Riera de Gaià.

Així doncs el promotor ja no li caldrà, per exemple, ampliar el pont del Xacó ni contruir-ne un altre per la part de llevant. Tampoc no caldrà preveure un pas a diferent nivell per a vianants a la rotonda proposada a l’entrada de la urbanització. Ni caldrà establir una franja de zona verda de 10 m d’amplada a tot el llarg de la carretera T-203, per tal de protegir els residents i allunyar el trànsit de l’àmbit residencial. Tampoc caldrà fixar l’edificabilitat bruta en 0,15 m2st/m2 sòl i una densitat màxima de 6 hab/ha.

Totes aquestes condicions esmentades les van establir des de la comisió d'urbanísme de Tarragona. Però tant l'alcalde com el promotor van presentar un recurs d'alçada a Barcelona.

No entenem com un alcalde pot defensar els interessos d'un promotor enfront els interessos generals. Felicitats alcalde!

Us anirem informant.