14/2/07

POUM : la incompetència de CIU

L’EQUIP DE GOVERN ES POSA ELL MATEIX LES TRAVES. ESQUERRA VA PRESENTAR AL·LEGACIONS DINS DELS TERMINIS, SENSE DILACIONS.

Era el maig del 2005 quan vam introduir aquest terme en les nostres converses quotidianes, tot d’una vam descobrir que hi havia una cosa anomenada POUM, és a dir, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Un projecte nascut de la voluntat política de l’Alcalde (CIU) per tal de regular l’ordenament territorial del nostre territori. Un pla urbanístic que vol marcar les línies de creixement del nostre poble i el seu desenvolupament.

En aquest document es reflecteix fins on vol l’equip de govern que es desenvolupi el nostre territori, és a dir, quantes cases més es construiran i en quines zones es faran. Però el que ens preocupa de debò és que no hem pogut esbrinar com i amb quins recursos es desenvoluparan aquestes noves zones urbanes, i el més important, pot el nostre poble suportar el creixement a 5.000 habitants que es preveu?

Per aquests motius i d’altres que ja varem explicar-vos en l’Enfoc del mes de juny, vam presentar al·legacions a la totalitat d’aquest POUM, en el termini d’exposició pública, el juny de 2005.

Al POUM es varen presentar 136 al·legacions per part de la gent del nostre poble. Això demostra l’interès i la preocupació que causa aquest POUM. A més, tots els organismes amb competència al territori (Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment), varen opinar sobre el pla, i tots els organismes oficials, a excepció del Departament de Salut, van informar desfavorablement i van fer esmenes. Això demostra que s’ha proposat un mal POUM.

De les esmenes presentades pels organismes en destacarem dues. En primer lloc el Departament de Medi Ambient de la Generalitat demana la protecció especialment de 3 zones: la zona de la muntanya de Sant Antoni, els boscos que limiten amb Tarragona i el Catllar i, en tercer lloc, les rieres i els seus marges que travessen el nostre terme. A banda, demana a l’Ajuntament de la Riera un informe tècnic sobre el perill d’inundabilitat de les zones que es volen urbanitzar. Des del Departament de Cultura es demana la protecció de les zones on hi ha constància de restes arqueològiques i la confecció d’un catàleg de protecció de patrimoni arquitectònic i, fins i tot, en proposa un que pot servir de model.

Les al·legacions presentades pels particulars, exceptuant, les que manifestaven defectes formals del POUM, podien tenir-se en compte o no, depenent de la visió política de l’Alcalde, però les esmenes proposades pels organismes, necessàriament, s’han de tenir en compte, per la qual cosa s’ha de refer el text inicial.

Però no és fins el dia 26 de juny de 2006 que ens convoquen a l’aprovació provisional del POUM, és a dir del document modificat. Així doncs, l’equip de govern ha trigat un any per fer el següent tràmit. Per la nostra part vam presentar les nostres al·legacions en el termini establert, un mes. Qui està dilatant doncs el POUM?, les nostres al·legacions i els informes dels organismes, o bé la incompetència de l’equip de Govern, que potser s’ha calçat unes sabates massa grosses?

Així doncs, el passat mes de juny l’equip de govern, amb un ple extraordinari, presenta les modificacions que havien fet al nou pla urbanístic en resposta a les al·legacions fetes per particulars i organismes oficials. Vam quedar sorpresos al veure que, en lloc de retallar algunes zones, les havien ampliat, com ara la zona de darrera l’església, i, fins i tot, se’n proposen de noves. Tampoc es feia cas de les al·legacions dels organismes oficials, no es protegia cap zona proposada per Medi Ambient i no hi ha cap catàleg de patrimoni proposada per Cultura.

Respecte a les zones inundables l’equip de govern proposa la construcció d’un mur de 2 metres d’alçada per tal d’evitar l’entrada d’aigua en cas d’inundació de la riera de Salomó (zona que hauria d’estar protegida segons Medi Ambient). Això provocaria un impacte visual considerable i desviaria l’aigua provocant alteracions al curs d’aquesta riera. Però per sobre de tot, no s’ajusta a la legalitat vigent. L’Alcalde està decidit a incomplir la llei que prohibeix construir en zones inundables.

La nostra sorpresa va ser major quan l’equip de govern vol fer una aprovació provisional, és dir, es vol aprovar l’enviament d’aquest Pla directament ja a Urbanisme. Per part nostra responem que no pot ser, ja que es proposen 5 canvis substancials amb aquestes modificacions i, per tant, s’hauria de tornar a enviar als organismes oficials per que diguin la seva respecte a aquests canvis substancials. La nostra proposta no és acceptada. Aquell Ple es va tornar esperpèntic degut a votacions de propostes ridícules. Finalment s’aprova per part del grup de CIU realitzar un segon període d’exposició pública però en cap cas es vol enviar les modificacions del POUM als organismes oficials. De què tenen por?


La dilatació
Nosaltres no ens amaguem de que aquest POUM no ens agrada. No ens agrada el model que proposa perquè no ens hi veiem reflectits. Perquè no té res a veure amb la nostra visió del que ha de ser el nostre poble, i ho manifestem públicament. Però el que no tolerarem és que ens culpin de la mancança de uns objectius clars de l’Alcalde.

Com s’entén que el Sr. Alcalde, es presenti una al·legació al seu propi POUM? Una al·legació que manifesta que no vol la requalificació del terreny de darrera de casa seva. Un terreny que sempre ha estat agrícola. Curiosament, en el document inicial del POUM, havia mantingut la qualificació d’agrícola però en el segon document es requalifica amb la clau CRNE (Casa Renglerada No Edificable – per cert, classificació surrealista).

Cap organisme va demanar aquesta transformació, per tant, ve donada per la pròpia voluntat de l’Alcalde. No és una veritable incoherència que es presenti una al·legació a sí mateix? No demostra això que no tenen gens clars els objectius? Si no sap ni que vol pel darrera de casa seva, com podem estar segurs que sap el què vol pel nostre poble?

Si més no, nosaltres hem determinat clarament que no ens agrada i el perquè, i ho hem dit quan tocava. No ho hem fet per dilatar el tràmit, per això ja hi estan ells. Ho hem fet perquè estàvem en el nostre dret i perquè era el nostre deure.

I ara en quin tràmit estem?
El passat dijous 18 de gener és va fer un ple extraordinari per resoldre les últimes al·legacions presentades. Com era d’esperar, no han fet cas a cap de les nostres peticions. Finalment, es va votar la aprovació provisional del POUM per poder-lo enviar a la Comissió d’Urbanísme de Tarragona. Els dos regidors d’ERC, la Yolanda Roch i el Josep Maria Papiol, van votar en contra. Tots els regidors de CIU va votar a favor d’aquest POUM excepte l’Hèctor Hernàndez, regidor de Cultura i Medi Ambient, que va votar en contra.
Ara caldrà esperar a conèixer la opinió d’Urbanísme de Tarragona. Us fem saber que també es poden presentar al·legacions a Urbanisme mentres el document estigui en fase d’aprovació per part de la Comissió.