1/2/07

la rotonda de Virgili

Vam conèixer el mes de novembre del 2004 un projecte de condicionament de la carretera Altafulla – Salomó, la T-202. Aquest condicionament preveia la construcció d'una gran rotonda d'uns 8 metres d'alçada i més de 30 metres de diàmetre entremig de Virgili, la Creu i el Mas de l'Espina. Aquesta rotonda provocava un fort impacte paisatgístic, ambiental i afectava directament a Virgili.

Ens vam reunir amb tots els veïns afectats de Virgili i tots els propietaris dels terrenys colindants. Vam acordar presentar unes al.legacions conjuntes a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat. Finalment el gener del 2005 vam presentar en total una vintena d'al·legacions. Reclamàvem algunes modificacions a aquest projecte de condicionament de la carretera i, entre d'altres, demanàvem una alternativa a la rotonda. Al·legàvem l'impacte visual i ambiental que provocava la rotonda i reclamàvem la protecció de Virgili, degut a que el nucli és catalogat com a patrimoni cultural pel Departament de Cultura de la Generalitat.

Al mateix temps, el nostre regidor Josep Maria Papiol es va reunir amb el Director de Carreteres de la Generalitat, fent-li arribar la nostra queixa i la dels propietaris afectats. El Director es va comprometre a buscar una alternativa al projecte.

Així doncs, el passat mes de abril vam conèixer la modificació del projecte per part de Carreteres. La rotonda desapareix i es proposa una alternativa consistent en una rotonda més petita i desplaçada cap al creuament de la Nou, sense que aquesta tingui tanta alçada, ja que es preveu un tallat per a salvar la via. Tot i que la alternativa és més costosa d'executar, no representa un impacte tant fort com la gran rotonda prevista inicialment.

Finalment, esperem d'aquesta manera que el projecte resultant compagini la seguretat viària amb la protecció del territori.