16/2/07

Forum per les Terres del Gaià


Apunteu aquesta cita important:

el proper dissabte 3 de març a les 17h. al Casal de Vila-rodona la

IIIa.TAULA FORUM DE PERSONES I ENTITATS PER LES TERRES DEL GAIÀ


Les Terres del Gaià configuren un extens espai natural que en l'actualitat ha esdevingut el principal connector biològic entre el litoral i l'interior del país, i alhora una estructura divisòria altament ordenant de les dues grans centralitats del Camp de Tarragona i de la Regió Metropolitana de Barcelona. Caldrà reclamar urgentment la culminació del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aquesta pot ser doncs l'eina més adequada per poder preservar definitivament les Terres del Gaià: una munió de pobles s'estan afanyant a aprovar POUM's "desarrollistes" amb noves urbanitzacions i polígons industrials, les centrals eòliques ja arriben per la Baixa Segarra, a la Serra del Tallat i Vilobí, ja són a la porta!!!

Cal garantir un futur sostenible territorialment i ambiental per les Terres del Gaià. Cal, per a les generacions que ens segueixen, conservar un paisatge viu.