30/9/08

Avui Ple amb la revista municipal com a protagonista

Avui a 2/4 de 10 de la nit hi ha Ple a l'Ajuntament de la Riera. Un dels punts calents del dia és el referit a la revista municipal.

L'equip de govern (CIU) ha presentat una proposta de reglament de la revista municipal. Llegint-lo veiem que al final baixen del burro i accepten la llibertat democràtica de que qualsevol entitat (en aquest cas política) pot participar en la revista. Negar això com fins ara feien era negar la llibertat d'expressió i la llibertat política (recordem que la llibertat política es va aconseguir després de la mort del dictador).

Tot i així, se'ns presenta una proposta al Ple d'un reglament sense abans reunir-nos tots els grups. Es van comprometre a sentar-nos a la taula a debatre'l tant bon punt es tingués resposta dels assessors de la Diputació de Tarragona. A més, han deixat de banda la proposta de reglament que des d'Esquerra havíem presentat ja fa uns quants mesos.

Si comparem els dos reglaments de revista municipal podem podem veure clarament les finalitats i objectius de cadascun. El reglament presentat per nosaltres està dirigit bàsicament a facilitar la llibertat d'expressió i la diversitat i el reglament dels convergents està dirigit a controlar i poder censurar els continguts de la revista.

CIU proposa sense cap mena de vergonya que la presidència amb vot de qualitat del Consell Redactor estigui en mans de la Regidoria de Cultura. D'això se'n diu polititzar la revista municipal. Creiem que el Consell Redactor ha de ser independent i format per voluntaris, sorgits d'una crida a tot el poble i entitats, i que s'autoreguli sense interferir cap grup municipal.

Proposta de reglament d' Esquerra

Proposta de reglament de CIU