2/7/07

Ple d'organització de l'Ajuntament

Avui, dilluns 2 de juliol, hi ha ple extraordinari d’organització a les 21:30 hores.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta constitutiva de la Corporació
2. Donar compte de la constitució dels Grups Municipals i de la seva formació
3. Proposta d’aprovació del règim de sessions del Ple de la corporació
4. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes
5. Resolució de l’Alcaldia de nomenament de les regidories
6. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament
7. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
8. Proposta de nomenament de tresorer
9. Proposta sobre el règim de dedicació de càrrecs electes.


Per la nostra part, hem demanat la constitució en grup municipal i tenir un despatx. A més, en el punt 4 proposarem la creació també de la Comissió d’Urbanisme.