27/10/08

Termini d'al.legacions al reglament de la revista

A partir de demà s'obre un termini de 30 dies per poder presentar al.legacions al reglament de la revista municipal.

Els interessats poden examinar l’expedient , el projecte del reglament i formular les al·legacions i suggeriments que considerin pertinents. Per part d'Esquerra vam presentar les nostres al.legacions en l'últim ple.