7/5/07

Al.legacions als pressupostos 2007

El grup d'Esquerra ha presentat les al.legacions als pressupostos municipals 2007. Principalment s'al.lega:

1.- Les partides relacionades amb l’escola únicament s’aplica una partida corresponent a les despeses de manteniment i una altra corresponent a una subvenció de 1.500 euros, quantia del tot insuficient.

2.- Respecte a la partida de joventut és del tot insuficient, tenint en compte el Pla de Juventut.

3.-Respecte a les subvencions del art. 48 a famílies i institucions sense finalitat de lucre, es demana que es desglossin les partides corresponents a cultura de les d’oci i actes festius, així com es redacti una ordenança per tal de distribuir correctament aquestes partides a les entitats.

4.- Respecte a la partida corresponent al mur de la zona verda del Castellot i l’adequació del Parc Infantil Urb. El Castellot, es demana que es porti a terme de forma inmediata.

5.- Que s’ajusti la taxa de clavegueram a la despesa real del servei.

6.- Que es computin a efectes pressupostaris els contenidors soterrats com a immovilitzat i s’apliqui la corresponent amortització.

Aquestes al.legacions han estat desestimades. L'equip de govern segueix amb la seva tradicional política del NO.